image
מדריך דיגיטלי ללא עלות:
איך לחזק את הביטחון העצמי שלך
ולחיות באותנטיות והנאה כל יום
 מחדש בעזרת טכניקות NLP
פשוטות וקלות ליישום.
image
מה המדריך הדיגיטלי יחשוף בפניך:
  • הסיבה האמיתית שגורמת לנו להרגיש ביטחון עצמי גבוה או נמוך.
  • המיתוס הנפוץ ביותר לגבי ביטחון עצמי גבוה ואיך הוא מונע ממך לפתח את הביטחון העצמי.
  • איך לזהות אצלך ואצל אחרים ביטחון עצמי נמוך בתחומי חיים שונים.
  • נגלה את הקשר בין התקשורת שלנו עם אחרים לרמת הביטחון העצמי ואיך נצליח לתמרן את תת המודע בעזרת מילים בלבד!
  • נגלה 4 רמות שונות של ביטחון עצמי ונזהה איפה אנחנו נמצאים.
  • 16 פעולות קטנות ומשמעותיות (ליישום מהיר ומיידי) שיחזקו את הביטחון העצמי שלנו כבר השבוע!
לקבלת המדריך הדיגיטלי יש
 למלא פרטים ממש כאן 👇
מייל
src
ad
*תוכל/י להסיר את עצמך מרשימת
 התפוצה  בכל שלב ובכל זמן.